Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và thông tin thu nhập

Việc thu thập thông tin khách hàng chủ yếu trên website:toyotaninhbinh3s.com nhằm mục đích liên hệ, tư vấn hoặc giúp giải đáp các thắc mắc, yêu cầu về xe, dịch vụ hay thông tin hỗ trợ khi khách hàng có nhu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Phạm vi thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, số xe,…

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng trong phạm vi:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích hỗ trợ và liên hệ có liên quan đến giao dịch giữa khách hàng và kianinhbinh.click

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Nếu không thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của toyotaninhbinh3s.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty: CP TOYOTA NINH BÌNH

Địa chỉ: Lô 392 KCN Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, Tp. Ninh Bình

Email: tuantoyotaninhbinh35@gmail.com

SĐT: 07 994 62 999

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền yêu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email hoặc gọi điện cho CÔNG TY CP TOYOTA NINH BÌNH, số điện thoại: 07 994 62 999 , Email: tuantoyotaninhbinh35@gmail.com thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên kianinhbinh.click được CÔNG TY CP TOYOTA NINH BÌNH cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. kianinhbinh.click yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân phải chính xác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. CÔNG TY CP TOYOTA NINH BÌNH không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp không chính xác

Toyota-Ninh-Bình
Toàn cảnh Toyota Ninh Bình