Tag Archives: Toyota TNGA

Định hướng thiết kế toàn cầu Toyota TNGA

Toyota TNGA

Công nghệ Toyota TNGA là gì? Toyota TNGA là một chương trình đổi mới cấu trúc, thay đổi cấu ​​trúc cơ bản của phương tiện. Với sự cải tiến về sản phẩm, chúng tôi có thể tạo ra một sự cải tiến vượt bậc và nhanh chóng trên cả 3 mặt vận hành bao gồm: […]